SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Fantasiemateriaal

FANTASIEMATERIAAL

In deze categorie vinden we spelmateriaal dat tot de fantasie spreekt. Dit spelmateriaal nodigt uit tot rollenspel en oefenen van sociale gedragingen. Via rollenspelletjes leren ze zich te verplaatsen in de ander. Ze moeten via spel leren delen, leren winnen en verliezen: belangrijke sociale vaardigheden voor hun latere leven.