ONZE MISSIE EN VISSIE

Onze missie en visie

Elk kind krijgt de kans om te kunnen spelen.
Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van elk kind.
Spelenderwijs ervaart men zichzelf en de omgeving.
Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen met een beperking of langdurig zieke mensen.
Door een tekort aan ontwikkelingsmogelijkheden ten gevolge van een bepaalde beperking komen deze kinderen en volwassenen dikwijls pas later of soms helemaal niet tot spelen.
Ook wordt spelmateriaal steeds duurder. Door onze prijzen laag te houden trachten we voor iedereen toegankelijk te blijven.

Wij vinden inclusie belangrijk.
Wij streven naar een omgeving waar iedereen welkom is.
Daarom kan iedereen gebruik maken van onze uitleendienst en organiseren we wekelijks een activiteit waar elk lid kan aan deelnemen om samen te spelen.
Wij geloven er in dat al spelenderwijs iedereen van elkaar kan leren.

Wij passen het speelgoed aan indien nodig.
De speelgoedhandel geeft niet altijd een passend antwoord: het materiaal is vaak te klein, te verwarrend, te duur of te moeilijk.
Passend speelgoed nodigt echter uit tot actie en stimuleert door het plezier dat men eraan beleeft.
Met de speel-o-theek willen wij hierbij helpen door het uitlenen van aangepast speelgoed.
Daarnaast bieden we ook verschillende ruimtes aan waar het kind, de jongere, volwassene in een veilige omgeving kan ontdekken, spelen en genieten:een speelruimte, een snoezelruimte en een aangepaste openbare computerruimte.

We staan met plezier klaar met onze tips en ervaring.
Ouders of andere begeleiders vinden hulp in onze speel-o-theek bij het met zorg uitkiezen van een gepast stuk speelgoed.
Mensen die beroepsmatig met deze kinderen en volwassenen bezig zijn kunnen geschikt oefenmateriaal ontlenen waarvan zijzelf de functie bepalen binnen hun therapie.

Wij leren zelf ook elke dag bij.
Door de vele contacten met diverse groepen leren ook wij heel veel bij. Samen bekijken we de vraag en het aanbod in de handel. Hoe kunnen we hiermee aan de slag? Het is een boeiende wisselwerking met telkens een mooie oplossing.

Zin om de Piepbal te sponsoren?

contacteer ons