SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Gezelschapsspelen

GEZELSCHAPSSPELEN


Binnen deze categorie vallen die spellen die vooral bedoeld zijn om met meerdere personen te spelen. Het speldoel staat vast en moet volgens afgesproken regels bereikt worden. Via gezelschapsspelen worden veel sociale vaardigheden getraind: rekening houden met elkaar, wachten op elkaar, regels volgen enz.