ZINTUIGLIJK MATERIAAL

Oog-handcoördinatie

OOG- HANDCOÖRDINATIE

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen die het ontwikkelen van de coördinatie tussen de ogen en handen stimuleert. Bij het manipuleren van de materialen is het belangrijk dat de ogen de handen sturen bij het bewegen. Oog- handcoördinatie is één van de eerste functies die er voor zorgt dat kinderen taken zelfstandig kunnen uitvoeren en ze een gevoel van onafhankelijkheid geeft. Door met speelgoed te spelen wordt het lichaamsbewustzijn van kinderen al op jonge leeftijd gestimuleerd en zal dit in de loop van de kinderjaren worden verfijnd.