ZINTUIGLIJK MATERIAAL

Actie-reactie-doen

ACTIE-REACTIE-DOEN

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen die een actie en reactie vragen. Door het bewegen, aanraken, verplaatsen zal het materiaal ook een reactie geven. Het is een wisselwerking tussen de persoon die het manipuleert en het materiaal. Het is een leuke manier om nieuwe zintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen. We verdelen deze categorie onder in de groepen activity center, draaien en rollen en andere.