AANPASSEN VAN SPELMATERIAAL

een jarenlange expertise

De aanpassingsdienst

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Speelgoed moet uitnodigen om op een speelse manier bepaalde handelingen en vaardigheden onder de knie te krijgen.

Daar het specifieke materiaal, vooral naar een bepaalde handicap toe, niet te vinden is in een gewone speelgoedwinkel omdat het meestal erg duur is, proberen wij zelf ons nieuw specifiek materiaal aan te maken.

Het aanpassen van spelmateriaal al naar gelang de aard van de handicap en de vraag, en het aanmaken van nieuw spelmateriaal creëert een ruimer aanbod naar de doelgroepen toe.

Zoals bijvoorbeeld een kind of volwassene die langdurig in bed moet blijven, is in zijn/haar spelmogelijkheden beperkt. Juist tijdens die periode kan het aanbieden van aangepast speelgoed de verveling, angst en twijfels helpen opvangen.

Heb je vragen?

Contacteer ons