EDUCATIEVE SPELEN

Andere / Functie Wiskunde en Logisch denken

ANDERE

In deze categorie onder de functie wiskunde en logisch denken bevindt zich allerlei spelmateriaal dat gebruikt kan worden om wiskunde en logisch denken in te oefenen en te ondersteunen. De leuke, kleurrijke materialen stimuleren hierbij sterk.