ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING

Snoezelmateriaal

SNOEZELMATERIAAL

Snoezelen is een activiteit die plaats vindt in een sfeervol verlichtte ruimte waar zachte muziek klinkt en waar een beroep wordt gedaan op de zintuigen, gehoor, gezicht, reuk, smaak en tast. Via de zintuigprikkeling kun je ingang vinden in de belevingswereld van de persoon. Op deze manier kun je voldoen aan de emotionele noden en behoeften. De zintuigen worden in principe afzonderlijk aangesproken. De zintuigen en vooral tastzin, vormen de toegangspoorten tot de innerlijke wereld van kinderen en volwassenen met een visuele of mentale beperking en dementerende ouderen. Het uiteindelijke doel van snoezelen is het optimaliseren van gevoelens van algemeen welbevinden.