ZINTUIGLIJK OOG-HAND-COÖRDINATIE

Sorteren van materiaal oog-handcoördinatie

SORTEREN MATERIAAL OOG-HANDCOÖRDINATIE

In deze categorie bevindt zich zintuiglijk materiaal gericht op het ontwikkelen van de oog-handcoördinatie. Bij oog- handcoördinatie werken de ogen en de handen samen om een bepaalde taak succesvol uit te kunnen voeren.