ANDERE MATERIALEN

Boeken

BOEKEN

In deze categorie vinden we boeken terug die zowel informatief als ontspannend zijn. Sommige boeken lenen zich ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan met de eigen mogelijkheden en gebruik van de eigen fantasie en ideeën. We verdelen deze categorie onder in boeken algemeen, infoboeken en voelboeken.