DE GESCHIEDENIS

van de Piepbal

De geschiedenis van de Piepbal

 • Speel-o-theek de Piepbal ontleende haar eerste speelgoed in september 1978. Vanuit de lagere afdeling visueel gehandicapten van het K.M.P.I. Spermalie groeide de gedachte het aanwezige spelmateriaal te centraliseren om de verschillende leefgroepen beter te kunnen begeleiden.
  Steeds in overleg met de opvoeders werden nieuwe aankopen gedaan. De hoeveelheid spelmateriaal en taken namen toe. De Piepbal werd een afzonderlijke vzw met eigen inkomsten en uitgaven. De doelstelling luidt sindsdien "aangepast speelgoed uitlenen en aanmaken voor kinderen met een beperking".
 • In 1983 verhuisden we naar de Potterierei 43, een klein typisch Brugs huisje in de rij, makkelijk bereikbaar voor de leden binnen en buiten Spermalie.
 • Door het steeds groeiende aantal leden werd uitgekeken naar grotere ruimtes. Sinds 1993 huist de speel-o-theek in het gebouw op de Verversdijk 17, met 5 verschillende lokalen: de ontleningsruimte, de inforuimte en openbare computerruimte, de speelruimte, de snoezelruimte en de werkruimte.
 • Eind jaren '90 komen reeds 27 leefgroepen van verschillende instellingen wekelijks spelen of snoezelen. Er wordt samen met het GON veel speelgoed aangemaakt voor kinderen met een visuele beperking. En vzw Samenspel wordt opgericht: 4 Vlaamse spelotheken bundelen de krachten: samen sterker, meer materiaal uitlenen mogelijk en leren van elkaar.
 • Vanaf 2005 is de speel-o-theek een vaste partner in de buurtwerking Oost-Brugge. Alle sociale voorzieningen uit de buurt werken samen om te vergaderen en samen activiteiten voor buurtbewoners te organiseren. Tot de partners behoren DC De Balsemboom, BLO De Ganzeveer, buurtwerking Annabil, Oranje,...
 • Dankzij sponsoring kunnen verouderde stukken speelgoed vervangen worden, wordt de 1e snoezel-en speelruimte vernieuwd, wordt er een 2e snoezelruimte verder uitgebouwd en kan de werkruimte degelijk ingericht worden.
 • In 2010 wordt de openbare computerruimte opgestart.
 • Doorheen de tijd vinden steeds meer verenigingen en doelgroepen de weg naar onze speel-o-theek. Senioren uit woon-en zorgcentra en volwassenen met een verstandelijke of motorische beperking maken nu ook gebruik van onze diensten en spelmateriaal.
 • Reeds een aantal jaren komen verschillende scholen op bezoek in de speel-o-theek voor een rondleiding. Voor leerlingen en studenten die een opleiding krijgen tot het werken met kinderen/volwassenen met een beperking, blijven de klasbezoeken een belangrijke waarde.

De Speel-o-theek ontleent zijn naam aan een bal waar binnenin een batterijtje is gemonteerd dat een piepend geluid weergeeft. Wanneer de bal weggegooid wordt, kan de slechtziende of blinde persoon zich oriënteren op het geluid en zo de bal terugvinden.