LICHAMELIJKE ONTWIKKELING

Bewegingsmateriaal

BEWEGINGSMATERIAAL

Binnen de categorie bewegingsmateriaal wordt het kind uitgenodigd om allerlei grofmotorische bewegingen te oefenen zoals lopen, duwen, sjouwen, trekken, gooien, klimmen en springen. Deze bewegingen spelen een belangrijke rol bij de algemene ontwikkeling van het kind. Het kind onderzoekt spelenderwijs de omgeving en krijgt op deze manier greep op de volgorde van beweging. Zo ontstaat probleemoplossend gedrag. Elke vaardigheid die je kind verworven heeft, gaat onderdeel uitmaken van een heel repertoire, dat zich steeds verder uitbreidt. Deze materialen bieden een extra stimulans bij de lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind.