NUTTIGE LINKS

Nuttige links

Op deze pagina kun je nuttige links vinden.

 • De spel-O-teek van het Anker: speloteekhetanker
 • Het SpellenLab van Vives: https://www.spellenlab.be/
 • VOS-overlegplatform: Vlaams Overleg Spelotheken. Met de Piepbal spelen we een actieve rol in de inhoudelijke ondersteuning van de aangesloten speel-o-theken. Het Vlaams Overleg vergadert 3 à 4 keer per jaar. Hier gebeurt voornamelijk een inhoudelijke uitwisseling van kennis en ervaringen. Kijk zeker eens op de website van VOS: www.spelotheken.be. Ben je zelf een medewerker van een spelotheek, startend of reeds een tijdje bezig, dan vinden we het altijd waardevol om contact te hebben om ervaring uit te wisselen. Geef zeker uw gegevens door zodat deze gegevens ook op deze overzichtelijke website kunnen vermeld worden.
 • ETL: Niet enkel op nationaal vlak maar ook op Europees vlak delen we informatie uit via een jaarlijkse meeting. Bekijk deze website voor meer info: etlgroup.wixsite.com/europeantoylibraries . Jaarlijks gaan we als Vlaams vertegenwoordiger in uitwisseling met andere Europese landen.
 • SPELMATERIAAL: Verschillende firma's waar je aangepast materiaal kan bestellen:
  www.nenko.nl
  www.barryemons.nl

  www.baert.com
De speelgoedschijf
website Vlaams Overleg Spelotheken
website European Toy Libraries