LID WORDEN VAN SPEEL-O-THEEK DE PIEPBAL

Lid worden van speel-o-theek De Piepbal

Meer informatie over het lidmaatschap

Een lidkaart om spelmateriaal te ontlenen kost € 5,00 per jaar.


  • Je kan maximum 3 stukken speelgoed uitlenen voor een periode van 3 weken. De prijs per stuk speelgoed is € 0,50 .
  • Je kan éénmalig per speelgoed een verlenging aanvragen waarvoor je ook de leenbijdrage van € 0,50 per stuk speelgoed betaalt.

Een lidkaart met speel-en snoezelprivileges kost voor gezinnen € 12,50 en voor groepen € 25,00 per jaar.


Enkele huisregels:

  • Het verlengen van de ontlening kan via mail of telefoon.
  • Bij het laattijdig binnenbrengen van speelgoed rekenen wij een boete aan van € 0,75 per week per stuk
  • Bij beschadiging of verlies van speelgoed rekenen wij een schadevergoeding aan naargelang de situatie.
  • De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gebruikers van de speel-o-theek onder hun hoede.
  • De Piepbal is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Lid worden:

  • Via een eerste gesprek verkennen we eerst de nood van het kind, de volwassene, het gezin.
  • Wij richten ons vooral op kinderen en volwassenen met een beperking, ouderen met dementie, gezinnen, leefgroepen, inclusieve jeugdwerkingen, klasjes bubao, buurtbewoners en andere diensten.

wil je lid worden?

contacteer ons