SA105 ROBOT ARTIE 3000

Deze grappige robot leert de basis van het programmeren op een creatieve manier door de geprogrammeerde lijnen volgens modellen of vrij te tekenen.

SA105 ROBOT ARTIE 3000

Uitleenbaar in​ SOT De Piepbal Brugge

Conform het schoolprogramma!
Kennismaking met STEM!

Met een programmeerbare robot wordt het volgende aangeleerd:
- zelfcorrectie van fouten
- analytisch redeneren
- logica (als > dan)
- samenwerken
- inschatten van afstanden
- ruimtelijk inzicht
- plannen

Afmeting: L: 10,5 cm - B: 14,5 cm - H: 15,5 cm
Materiaal: 1 robot op wifi, 1 programmeersoftware en 4 markers. Werkt op 4 AAA-batterijen.
Leeftijd: + 7 jaar