PL083 MATERIXBORD TWEE GELIJKE VOORWERPEN

De opdracht bestaat erin de juiste associatie te maken tussen 2 gelijke voelbare plaatjes.

PL083 MATERIXBORD TWEE GELIJKE VOORWERPEN