G0583 FEELINKS

“Feelinks is het resultaat van talrijke ontmoetingen en vraagstellingen:

G0583 FEELINKS

hoe kunnen we samen beter leven? Hoe kunnen we een ander leren begrijpen en aanvaarden? Welke rol spelen emoties hierin? Hoe stimuleren we elkaars meningsuiting zonder erover te oordelen? Over emoties kun je moeilijk discussiëren: niemand kan ze wegnemen. Om de gevoelens van anderen te benoemen en jezelf ermee te confronteren, moet je verder kijken dan je eerste instinct. Zo kun je bepaalde gedragingen en mechanismen beter leren begrijpen. Feelinks brengt het spelgenot samen met de ontdekking van emoties. We blijven verbaasd over de spontane uitwisselingen en het vertrouwen dat de spelers met elkaar delen. Het spel vergemakkelijkt de uiting van onze emoties, en daardoor is het mogelijk om de ander tegemoet te komen. Door onze meningen met elkaar delen, leren we de ander beter (er)kennen.

Merk: ACT IN GAME

Inhoud: 120 situatiekaarten, 24 emotiekaarten, 8 fiches, scorebord, 72 stemkaarten, 9 partnerkaarten + spelregels

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons