G0501 MONOPOLY

Monopoly is het spel waarbij onroerend goed zo gunstig mogelijk gekocht…

G0501 MONOPOLY

gehuurd of verkocht moet worden, zodat het bezit van de spelers toeneemt, degene die het rijkst is, wordt uiteindelijk de winnaar.

Merk: PARKER

Inhoud: speelbord, 10 pionnen, 28 eigendomsbewijzen, 16 kanskaarten, 16 algemeen fonds, geld, 32 huizen, 12 hotels, 2 dobbelstenen.

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons