G0327 CARCASSONNE

In dit bekende legspel bouwen de spelers gezamenlijk de Franse stad Carcassonne op met al haar…

G0327 CARCASSONNE

wegen, steden, kloosters en weiden. Door het inzetten van horigen scoren ze punten voor afgebouwde projecten. Elke beurt leg je één landtegel neer en mag je er één horige opzetten. Welke soort dat is, hangt van de tegel af. Zo zijn er tegels met wegdelen, kloosters, stadsdelen en/of stukken weide. In principe mag er niet meer dan één horige op een project staan, maar als twee onafgebouwde delen aan elkaar worden gebouwd, kan het toch voorkomen dat er meer horigen op terecht komen. Wie de meeste horigen op een afgebouwd project heeft, krijgt daar direct punten voor. Voor elke soort project gelden verschillende spelregels voor het aantal te ontvangen punten. Het spel is afgelopen als alle tegels zijn gelegd. Wie de meeste punten heeft, wint.

Merk: 999 GAME

Inhoud: 72 landtegels - 40 horigen - 1 waardentabel - spelregels

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons