G0114 VOELDOMINO BUIN-HOUT (VOELBAAR)

Het spel is van braille voorzien.

G0114 VOELDOMINO BUIN-HOUT (VOELBAAR)

Wanneer een speler aan de beurt is, mag hij ergens een steen aanleggen. Hierbij moet het aantal ogen van de kant die tegen elkaar geschoven wordt, gelijk zijn. Wanneer hij niet kan aanleggen, moet hij een steen bijtrekken. Wie als eerste al zijn stenen kwijt raakt, wint het dominospel.

Inhoud: 34 gebrailleerde dominostenen

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons