BK031 JONGEREN EN GAMING

Computergames staan onmiskenbaar en in toenemende mate in de belangstelling. Games zijn sinds hun ontstaan, ongeveer 40 jaar geleden, geëvolueerd van een subcultureel en ‘nerdy’ nicheproduct naar een mainstream cultuurproduct met een breed doelpubliek.

BK031 JONGEREN EN GAMING

Ondanks hun ondertussen respectabele leeftijd, hun plaats in de (jeugd)cultuur en hun economische impact, kampen games echter tot op de dag van vandaag met een opvallend negatief imago. Met de regelmaat van een klok, en vaak gevoed door mediagenieke en spraakmakende incidenten, worden games en de gamecultuur in de publieke opinie en het politieke discours beladen met de zonden van Egypte. Reden genoeg voor het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA, Samenleving en Technologie) om een studie op te starten over alle maatschappelijk relevante aspecten van dit debat: de effecten van games, de mogelijkheden tot het vormen van nieuwe sociale netwerken en de educatieve kansen die games bieden. De overzichtsstudie Jongeren en gaming. Ze krijgen er niet genoeg van!, werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO-Ipsoc, Kort¬rijk), de onderzoekscel Digital Arts & Entertainment (HOWEST-PIH, Kortrijk) en de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (UGent).

Merk: ACCO

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons