BK029 100 ONTSPANNINGS- EN CONCENTRATIESPELEN

Een bundel oude en nieuwe spelletjes ter bevordering van de ontspanning en concentratie in een groep.

BK029 100 ONTSPANNINGS- EN CONCENTRATIESPELEN

Deze bundel bevat zowel oude en bekende, als nieuwe spelen ter bevordering van een ontspannen sfeer en de concentratie in een groep. Ze zijn bedoeld voor iedereen die met groepen kinderen werkt in de leeftijd van 6 – 16 jaar: op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en buiten de school in het jeugd- en vakantiewerk. Het zijn uitsluitend groepsspelletjes bedoeld om de sfeer in een groep te verbeteren, zodat daarna met die groepen beter gewerkt kan worden. Ze zijn niet gebonden aan een vak en kunnen in elke situatie gebruikt worden. De meeste spelletjes zijn kort, hebben geen of weinig hulpmiddelen nodig en kosten weinig voorbereiding. Ze zijn altijd leuk om te doen. De spelletjes zijn verdeeld in 5 categorieën: 1. Spelletjes om onrust en spanning te verminderen; 2. Rustgevende waarnemingsspelletjes; 3. Kim-spelletjes; 4. Reactie- en concentratiespelletjes; 5. Concentratie- en bewegingsspelletjes.

Merk: PANTA RHEI

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons