BK020 SPEEL JE VRIJ! PRAKTIJKBOEK BALSPELEN

Dit boek plaatst essentiële tactische principes op de voorgrond binnen het spelonderwijs. Deze zijn eigen aan volgende spelcategorieën: de doelspelen, de terugslagspelen, de tik- en afwerpspelen en de slagbalspelen.

BK020 SPEEL JE VRIJ! PRAKTIJKBOEK BALSPELEN

Het boek wil een creatieve voorzet geven aan leerkrachten om in hun lessen binnen de bewegingsdoelen bewuster te kiezen voor het leren van breed inzetbare tactische principes. Deze principes laten immers transfer toe naar de sportspelen. Naast het verwerven van spelcompetenties is er ook aandacht voor persoonsgebonden doelen: een spelhouding die rekening houdt met de andere(n) en zorg draagt voor het leerproces van de andere(n). Dit is een spelenboek bedoeld voor leerkrachten lichamelijke opvoeding en studenten LO van de lerarenopleiding.

Merk: ACCO

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons