BK024 PUUR PLEZIER SPELSUGGESTIES VOOR DE BASISSCHOOL

Dat kinderen naast het schoolse leren ook spelen, dat ze graag spelen en dat ze ook moeten kunnen spelen, daar is vaak weinig aandacht voor.Dit boek begint bij het begin: wat is spelen, wat is het belang ervan voor kinderen, en op welke manieren spelen ze?

BK024 PUUR PLEZIER SPELSUGGESTIES VOOR DE BASISSCHOOL

De auteurs vestigen daarnaast heel terecht ook de aandacht op het belang van het spelen van kinderen voor de leerkracht; om een band met ze op te bouwen, ze beter te leren kennen in hoe ze zich ontwikkelen, en te signaleren waar mogelijk extra zorg nodig is. Leerkrachten leren in dit boek ook hoe je het spelen van kinderen kan stimuleren: door ruimte te geven, materialen beschikbaar te stellen, en mee te gaan in hun beleving. Het grootste deel van het boek bestaat uit een breed en rijk overzicht van allerlei manieren van spelen met veel concrete suggesties: voor de reguliere basisschool (kleuterklas en lagere school), individueel en voor een kleine of grote groep, en gerelateerd aan verschillende vak- en vormingsgebieden. Steeds wordt het belang benadrukt van creativiteit en improvisatie, en in elke spelcategorie wordt ingegaan op de vraag wanneer extra zorg gewenst is. Het boek eindigt met de taken van de school en de leerkracht, en geeft antwoorden op de vraag hoe je meer bewust, meer gevarieerd en met meer oog voor de waarde van spelen de aandacht hiervoor kunt ontwikkelen, en wat je als school en als individuele leerkracht daarvoor moet kunnen.

Merk: ACCO

Wenst u dit artikel te reserveren?

Contacteer ons